ÜRÜN HAKKINDA

TANIM

Çimento esaslı, özel tane boyutlu quartz agregalı, ürün performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, ha f yük altında çalışacak, taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halinde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzeysertleştirici malzemesidir.

AVANTAJLARI

• Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır.
• Bünyesindeki özel kimyasal katkılar sayesinde, uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın ardından beton ile tek bir yapı oluşturarak, normal beton yüzeye göre aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır.

• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
• Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzey sertleştirici uygulaması, projelendirilen beton ve
şapın, aşınma, tozuma darbe dayanımlarını betonun üst
kısmında arttırmak amaçlıdır ve betonun basınç, çekme ve
eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hatalı projelendirme ve uygulama şap betonunda oluşabilecek çatlaklar, yüzey sertleştirici üzerine aynen yansır. Yüzey sertleştirici uygulanacak beton yüzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaçlarına göre yüzer ve monolitik şap uygulaması seçilmelidir. Yüzey, pürüzlendirilerek, çimento şerbeti kaldırılmalıdır. Mevcut

beton yüzeyi, uygulama başlamadan en az bir gün önce suya doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalmamalıdır. Projeye göre anolar yerleştirilir. Serpme uygulamasına başlamadan önce ano kenarlarında, derz boyunca ortalama, 5×5 cm üçgen kesitli beton mala ile alınmalıdır. Alınan beton yerine kıvamlı Frigya yüzey sertleştiricisi, mala ile uygulanmalıdır. Bu işlem derz kenarlarının yük altında kırılmasını engeller. Yüzey sertleştiricisinin içindeki agregaların ayrışmaması için, uygulanırken uzak mesafelere serpilmemelidir. Serpme işlemine ortam ve hava koşullarına göre

beton üzerine çıkıldığında, 0.5-1.5 cm derinliğinde ayak izi kalacak şekilde sertleştikten sonra geçilmelidir. Ürün, mümkün olduğunca homojen
olarak serpilmeli ve düzeltilmelidir. İlk önce, toplam sar yatın 2/3’ü beton yüzeyine serpilir ve makine ile yayılır. Yayılan malzemenin beton suyunu alarak nemlenmesi beklenmeli ve yüzey sertleştiricisinin, disk perdahı yapılarak, betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme birinci uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır. Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. İnce perdah bıçak ile yapılan perdahtır. Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır. Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra, rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığı sağlaması için, yüzey kürlenir. Kür uygulaması yazın ve kışın muhakkak yapılmalıdır. Uygulama bittikten sonra anoların, birleşme yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek, derzler oluşturulmalıdır. Derzler uygun mastikler ile doldurulmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel tesislerin döşemelerinde, garaj ve otoparklarda, hangarlar ve mekanik atölyelerde, akaryakıt istasyonlarında, depolarda güvenle kullanılabilir.

AMBALAJ

25 kg’lık PE takviyeli kraft torba.