ÜRÜN HAKKINDA

TANIM

Çimento esaslı kullanıma hazır, tozuma yapmayan ve kendiliğinden yayılma (self leveling) özelliğine sahip düzeltme (tesviye) şapıdır. TS EN 13813-Şap Malzemeleri ve Zemine Uygulanan Şaplar-

ÖZELLİKLER VE GEREKLER

İnce agregalı CT-C10-F3 sınıfına uygundur.
CT: çimento esaslı, F: Eğilme dayanımı, C: Basma dayanımı

KULLANIM YERLERİ

• İç mekanlarda ve hareketin fazla olmadığı kuru ortamlarda Alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, mağazalarda, o slerde, otellerde
• Seramik, doğal taş, ahşap, rabıta, parke, PVC kaplamaların uygulama öncesinde yüzeydeki bozuklukların giderilmesi için kullanılır.

 

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak beton yüzey temiz, düzgün ve harcın yapışmasını engelleyecek boya, pas, yağ, wax, alçı, asfalt ve para n kalıntısından arındırılmış olmalıdır. Uygulama yeni beton üzerine yapılacaksa, beton yeterince oturmuş ve mukavemetini almış olmalıdır. Sıcak havalı uygulamalarda (yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise) uygun sıcaklık için yüzey 1-2 gün önceden nemli olacak şekilde ıslatılmış olmalıdır. Böylelikle harcın suyunu hızlı kaybetmesi önlenmiş olacaktır. Yüzeyde uygulama öncesi su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir. Şap yüzeyindeki kabarcıklarını azaltmak için zemine Frigya Kendiliğinden Yayılan Tes ye Şapı sulandırılmadan tek kat olarak uygulanır. Astar kurumadan (en az

24 saat beklenmeli) zemin düzeltme işlemine başlanmamalıdır. Emiciliği fazla olan zeminlerde uygulama öncesi yüzeyde mevcut kir, pas ve yağdan arındırılmalıdır. Yüzeye uygulama öncesi Frigya Akrilik Astar sürülür. Astar kurumadan uygulamaya başlanmamalıdır. Perdahlanmış beton (yüzey sertleştirici uygulanmış dahil), seramik, karo, epoksi kaplanmış zeminler ve su yalıtımı yapılmış zeminler üzerine uygulaması tavsiye edilmez. Bu yüzeyler gözeneksiz özelliğe ve üzerlerinde koruyucu katmana sahip olmalarından ötürü harcın yüzeye tutunmasını engeller ve harç yeterli mukavemet kazanamaz.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC,bitüm, metal zeminlere uygulanmaz. Kuvvetli rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır. Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda uygulama yapılmalıdır.

• Yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise harç için gerekli uygun sıcaklık beklenmelidir.
• Hareketin fazla olacağı (Asma kat zemini, merdiven basamakları) ve çok ağır tra ğe (Fabrika zeminleri, endüstriyel zeminler, ağır iş atölyeleri vb) maruz kalacak zeminlerde uygulanmaz.

• Son kat malzemesi değildir. Uygulama sonrası üstü açık bırakılmamalıdır.
• %1’den büyük eğimler için uygun değildir.
• Malzemeye gereğinden fazla su verilmemelidir. Aksi halde yüzeyde terleme yapar ve renk dalgalanması meydana gelir. Uygulamayı daha önceden uygulama konusunda bilgi sahibi olan kişiler tarafından yapılması gerekir.

• Uygulama kalınlığı tek kat için maksimum 10 mm olmalıdır. Kat uygulaması yapılabilir.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu bakınız.

KULLANIM ŞEKLİ

1 torba (25 kg) Frigya Kendiliğinden Yayılan Tes ye Şapı 7,5-8 kg su ile temiz bir kap içerisinde 400-600 devir/dk el mikseriyle kıvamlaşıncaya kadar en az 5 dk karıştırılır. Karıştırma sonrası malzeme dinlendirilmeli ve tekrar karıştırılarak düzeltilecek yüzeye dökülür (uygulamanın sağlıklı olabilmesi için en fazla 2 torba karıştırılmalıdır). Dişli mala ya da gelberi ile istenen kalınlıkta yayılır. Yüzeye dökülen şap içerisindeki hava kabarcıklarının kalmaması için kirpi rulo kullanılmalıdır ve gerekirse mala ile son düzeltme yapılmalıdır. Şap uygulamasından en az 3 gün sonra kaplama (seramik, ahşap, PVC, vb) yapılmalıdır. Şap malzemesi zemine uygulandıktan sonra su temasından korunmalıdır.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Kendiliğinden yayılır ve teraziye gelir.
• Üzerine çimento, epoksi ve poliüretan esaslı yapıştırıcılar uygulanabilir. • • Şantiyede sadece su eklenerek uygulama kolaylı sağlar.
• 1-10 mm arasındaki zeminlerin tesviyesinde kullanılabilir.