ÜRÜN HAKKINDA

TANIM

Sıvı polimer ve çimento katkılı iki bileşenli yarı esnek
su geçirimsizlik sağlayan su yalıtım harcıdır. TS EN 14891:2012 Yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında
kullanım için sıvı halde uygulanan su geçirmez ürünler-Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sını andırma ve kısa gösteriş
CM sınıfına uygundur. CM: Normal çimentolu sıvı uygulanan su
geçirimsizlik ürünü.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda-yatay ve dikey uygulamalarda suyun geldiği yönden (pozitif basınç)
• Temel yalıtımlarda
• Sürekli ıslak kalacak yüzeylerin su girişine karşı yalıtımda
• Beton ve teraslar üzerine çimento esaslı bir su yalıtımı
uygulamak için
• Beton yapılarda hareketsiz çatlak onarımda ve su geçirimsizliğinde
• İçme suyu hariç su depolarında (üstü kapatılmalı), teraslarda
(üstü kapatılmalı)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve oynak parçacıklardan, yağ, gres vb gibi kalıntılardan uzaklaştırılmış aynı zamanda terazinde olmalıdır.
Yüzeydeki 5 mm üzerindeki delik ve çatlaklar 2-3 gün önceden Novarepair
(ince ya da kalın) ile doldurulmalıdır. Yüzey yeterince düz değil ise zemin
Novalevel SLF Kendiliğinden Yayılan Tesviye Şap dikey Novaplaster HND
Hazır Sıva ile düzeltilmelidir. Yüzey, basınçlı su veya aşındırıcı makineler
yardımıyla hazırlanmalıdır. Çok gözenekli yüzeylerde ve sıcak havalı
uygulamalarda (yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise) uygun sıcaklık için
yüzey nemli olacak şekilde önceden ıslatılmış olmalıdır. Böylelikle harcın suyunu hızlı kaybetmesi önlenmiş olacaktır.

FİLELİ UYGULAMA İÇİN;

Frigya AquaDuo (FRG-4002) istenildiğinde yalıtım filesi ile de uygulanabilir. Kullanılacak yalıtım filesinin 160-165 gr/m² olması
uygulama için yeterlidir. Harç akıcı kıvamda belirtilen sıvı karışım
oranına göre karıştırılır. Malzeme henüz ıslakken yalıtım filesi yüzeye
yerleştirilir. Birinci kat uygulaması sonrası ikinci kat uygulaması yapılır.

KARIŞIM ORANLARI

20 kg toz bileşen + 6 kg sıvı bileşen

SARFİYAT

1,8-2,0 kg/m² /mm (dökülen ve kayıplar hariç)

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC, bitüm yüzeylere, boyalı ve metal yüzeylere uygulanmaz.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamada kalınlık 2-3 mm olmalıdır. Genelde iki kat uygulama yapılması daha sağlıklı bir sonuç elde edilmesini sağlar.
• Hareketin fazla olabileceği yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Su yalıtım uygulamalarında, sabitleme ankrajlarının su yalıtım tabakasına zarar vermemesine dikkat edilmelidir. Bu tip durumlarda önce ankraj sonra su yalıtım uygulaması yapılmalıdır.
• Doğrudan UV (güneş) ışınları temasından korunmalıdır ve üzeri açık bırakılmamalıdır.
• Sıvı bileşen 0°C nin altındaki sıcaklıklarda donar. Ağzı açılan ambalajlar en geç 7 gün içerisinde kullanılmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu bakınız.
AVANTAJLARI
• İki bileşenlidir. Su gerektirmez.
• Bileşenleri ambalajında oranlandırılmıştır.
• Yapıların su ile temas eden yüzeyine uygulanır (Pozitif Basınç)
• Fırça ile uygulanabilir.
• Çelik veya donatı için korozif değildir. Beton içerisinde oluşabilecek karbonatlaşmayı azaltır.
• Su geçirimsiz tabaka oluşturur. Su buharı geçirerek yüzeyin nefes almasına sağlar.
• Yarı elastiktir.
• İçme suyu depolarında önerilmez.

KULLANIM ŞEKLİ

AKICI KIVAM;
AquaDuo sıvı bileşeni kullanmadan önce iyice çalkanır. Karışım oranında belirtilen sıvı bileşenin yarısı temiz bir kaba dökülür ve ardından toz bileşen üzerine ilave edilir. Toz bileşen ilave edilirken geri kalan sıvı bileşen eklenerek homojen, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar 400-600 devir/dk mikserle karıştırılır. Karışım 5 dk bekletilir ve tekrar karıştırılır.
Akıcı kıvamdaki karışım yüzeye sert bir fırça yardımıyla sadece tek yönde sürülür. İkinci kat birinci katın kuruduğundan emin olunduktan sonra (katlar arası kuruma süresi hava koşullarına ve uygulanan zemini yüzey durumuna göre değişir) ilk kata dik olacak şekilde sürülür. Uygulama sonrası yüzeyin
doğrudan UV (Güneş) ışınlarından korunması için üzeri uygun
kaplama malzemesi ile kapatılmalıdır.
Uygulama esnasında yüzeye sürülen karışım çok kısa sürede mat bir görünüm alırsa uygulama öncesi yüzey yeterli derecede ıslatılmamıştır. Bu gibi sıcak ve rüzgarlı havalarda harca dışarıdan %10 kadar su ilavesi yapılabilir. Uygulama esnasında yatay-dikey birleşim
noktaları için esnek dilatasyon bandı ya da pah bandı kullanılmalıdır.

MALA KIVAMI;

Frigya AquaDuo (FRG-4002) karışım oranında belirtilen sıvı içerisine
katılarak homojen bir karışım elde edilinceye kadar 400-600 devir/dk
mikserle karıştırılır. Karışım 5 dk dinlenmeye bırakılır.Tekrar karıştırılır.
Hazırlanan harç bir mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulama
kat kalınlığı 4mm olacak şekilde yapılmalıdır. Yatay-dikey birleşim
noktalarında yaklaşık 3 cm kalınlık olacak şekilde pahlama yapılabilir.
Daha etkili ve esnek yalıtım istenirse esnek dilatasyon bandı ya da pah bandı kullanılabilir.